Prof. Brodnik in programm comittee in ICALP 2012

29.05.2011

Prof. Brodnik is invited to be a member of the program committee of th 39th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP 2012).

Latest news

Collaborating institutions

  • Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
  • PINT, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija